WhatsApp #: (509) 3218-2920

Nan Mikwo 4VEH: Ti Bob de Nazareth, Epizòd 1

Ti Bob de Nazareth « Nan Mikwo 4VEH »

Epizòd 1 nan 2

Entwodiksyon Storly Michel

Ti Bob de Nazareth fè m sonje istwa anfan pwodig. Istwa yon bon Papa ak yon pitit gason. Yon pitit byenneme, yon jenn gason boure talan, yon eritye byen posede men motive ak yon kè enpasyan, yon dezi ensatisfè e yon aspirasyon monden. Kòm li panse l t ap toufe lakay la premye okazyon l jwenn li chwazi kase kòd e pran zèl pou l vole. L ale.

Se t on moun afè bon ki pa t pè depanse. Medam yo pa t pran tan pou yo pote boure. Pou lemonn se sa nèt ! Bèl oto, bèl kay, bèl mwen, bèl plezi, gwo atis, gwo koze !

Poutan ti Bob rakonte, tankou Senyè Jezi te di : se te tonbo blanchi. Deyò blan ak lacho ; anndan pouri ak vè. Se te yon vi mizerab, mès yo pa t bon menm, nanm li te vid. Li pa t kapab ankò. Lè l te rive nan pwen kote l pa t ka twouve menm rès manje kochon. Lè lajan te fini, lè zanmi te lage l, lè renome pa t sifi, lè l te pou kò l e desann nan nivo ki pi ba li te ka rive a. Li te pran desizyon pou l te tounen lakay.

Li te tounen lakay. E Papa l nan syèl la te resevwa l ak kè kontan. Li padone l, Li lave l, Li repare l, Li fè fèt pou li, mete l chita sou moun ankò. Li fè l tounen yon lòt ti Bob, ti Bob de Nazeth, pou menm Nonm Nazareth ki te sakrifye vi L pou delivrans li a.

Nan de ti entèvyou tou kout sa yo Nan Mikwo 4VEH, ti Bob prezante tèt li, li pale sou pakou l nan mizik e sou plizyè lòt bagay ankò men l di sa k pi enpòtan an si w renmen ti Bob pa apresye l pou mizik li yo men pito « paske m te yon pil fatra e Bondye fè m tounen yon moun lakay Li. » Li di menm jan Bondye te fè sa pou li a Li ka fè l pou ou tou, donk l ap soupriye w an gras pa rate yon si bèl okazyon, renmèt Jezi lavi w kounyea menm !

Kòm degi ti Bob te chante Live pou nou nan « Stidyo Anrejistreman Mizik Radyo-Tele 4VEH », yon stidyo modèn kote nenpòt gwoup ak atis kretyen ka vin anrejistre. W ap wè kèk imaj sou san nan fen dezyèm pati entèvyou a.

Pou kounyea, ke se sou FaceBook Radio-Télé 4VEH ou sit Web nou www.radio4veh.org prepare w pou w ka gade, fè kòmantè e pateje ak tout zanmi w entèvyou ti Bob de Nazareth « Nan Mikwo 4VEH »!