WhatsApp #: (509) 3218-2920

Nan Mikwo 4VEH: Ti Bob de Nazareth, Epizòd 2

Ti Bob de Nazareth « Nan Mikwo 4VEH »

Epizòd 2 nan 2

Entwodiksyon Storly Michel

… Nan dezyèm pati de ti entèvyou tou kout sa yo Nan Mikwo 4VEH, ti Bob prezante tèt li, li pale sou pakou l nan mizik e sou plizyè lòt bagay ankò men l di sa k pi enpòtan an si w renmen ti Bob pa apresye l pou mizik li yo men pito « paske m te yon pil fatra e Bondye fè m tounen yon moun lakay Li. » Li di menm jan Bondye te fè sa pou li a Li ka fè l pou ou tou, donk l ap soupriye w an gras pa rate yon si bèl okazyon, renmèt Jezi lavi w kounyea menm !

Kòm degi ti Bob te chante Live pou nou nan « Stidyo Anrejistreman Mizik Radyo-Tele 4VEH », yon stidyo modèn kote nenpòt gwoup ak atis kretyen ka vin anrejistre. W ap wè kèk imaj sou san nan fen dezyèm pati entèvyou a.

Pou kounyea, ke se sou FaceBook Radio-Télé 4VEH ou sit Web nou www.radio4veh.org prepare w pou w ka gade, fè kòmantè e pateje ak tout zanmi w entèvyou ti Bob de Nazareth « Nan Mikwo 4VEH »!