WhatsApp #: (509) 3218-2920

Journée Porte Ouverte

Journée Porte Ouverte

Info

2 jyen 1950 – 2 jyen 2020, Radyo Tele 4VEH 70 an nan sèvis Bondye ak pèp Asyisyen. Nou pase tout jounen an avèk ou ak dirèk sou tout platfòm 4VEH yo : Radyo, Televizyon, An liy ou pa telefòn. Nan Jounen Pòt Ouvèt oditè ak zanmi nou yo toujou renmen vin vizite stidyo pou rankonte ak pèsonèl radyo. Malerezman nou pap ka fè sa ane sa menm n ap avèk ou an dirèk depi 7 nan maten pou rive 7 è di swa. Se va yon bèl espas kote n ap pale tou sa ki gen pou wè ak 70e Anivèsè Radyo Tele. W ap jwenn anpil bèl enfòmasyon sou istwa 4VEH, tande entèvasyon ansyen tankou nouvo anplwaye, gwo pèsonalite yo, zanmi, oditè, telespektatè ak Entènot nou yo e ou ka rele pou w patisipe ak nou tou. Nou va priye, adore e Selebre. Pa rate bèl pwogram sa a sou tou platfòm 4VEH yo e sou Facebook ak Youtube Live, madi 2 jyen 2020, 7 :00 AM pou 7 :00 PM

Info
Location: Sou tout Platfòm 4VEH yo & Facebook, YouTube Live
Date: June 2, 2020
Duration: 1 Day